Svetainės pradžia
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos svetainė Rašykite mums Pensijų sistemos klausimais
eng  |  rus  | 
         
Publikacijos
Naujienos
Statistika
Pensijų fondų taikomi mokesčiai
Pensijų fondų rezultatai
Pensijų išmokos
Norminiai aktai
Priežiūros institucijos
Atmintinė neapsisprendusiems
Paieška svetainėje
2006-10-04   Siekiama padėti pensijų kaupimo dalyviams geriau apsaugoti savo interesus

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija teikia Vyriausybei svarstyti Pensijų kaupimo įstatymo pakeitimus, kuriais siekiama užtikrinti sėkmingą ir stabilų pensijų kaupimo sistemos funkcionavimą, o pensijų kaupimo dalyviams suteikti galimybę efektyviau valdyti savo kaupiamų lėšų investicinę riziką.

Siūloma nustatyti, kad pensijų kaupimo bendrovė, pirmą kartą sudarydama pensijų kaupimo sutartį su žmogumi, privalėtų jį supažindinti su visų jos valdomų pensijų fondų investavimo rizika tam, kad žmogus priimtų sau palankiausią sprendimą pasirinkdamas pensijų fondą (konservatyvaus investavimo, akcinį, mišrų ar pan.), bei gauti jo raštišką patvirtinimą dėl supažindinimo. Pasak projekto rengėjų, taip siekiama, kad pensijų kaupimo dalyviai būtų tinkamai ir pakankamai informuoti apie pensijų fondų investavimo riziką ir investuotų lėšų saugumą.

Taip pat siūloma įtvirtinti nuostatą, pagal kurią žmonėms, kuriems iki senatvės pensijos yra likę mažiau nei 7 metai, pensijų kaupimo bendrovės privalėtų kasmet iki pat pensinio amžiaus kartu su metine atskaita siūlyti pereiti į konservatyvų pensijų fondą, kartu paaiškindama šio sprendimo privalumus. Be to, sudarydamos pensijų kaupimo sutartį su asmenimis, kuriems iki senatvės pensijos liko mažiau nei 7 metai, bendrovės privalėtų pasiūlyti jiems rinktis konservatyvaus investavimo pensijų fondą, taipogi paaiškindamos šio sprendimo privalumus.

Tik pačiam žmogui raštu atsisakius dalyvauti konservatyvaus investavimo pensijų fonde, su juo būtų galima sudaryti sutartį dėl dalyvavimo jo pasirinktame rizikingesniame pensijų fonde. Taip norima apsaugoti priešpensinio amžiaus asmenų interesus ir atkreipti jų dėmesį ne vien į investicijų grąžą, bet ir į su investavimu susijusią riziką.

Dar vienu įstatymo pakeitimu siūloma nustatyti, kad, sudarant pensijų kaupimo sutartį, pensijų kaupimo bendrovė turėtų pasiūlyti žmogui suteikti jai teisę jo vardu keisti pensijų fondą. Kokias kriterijais vadovaujantis būtų keičiamas fondas, bendrovė turėtų tiksliai nustatyti pensijų fondo  taisyklėse. Pasak projekto rengėjų, taip pensijų kaupimo dalyviai galėtų sumažinti investicinę riziką, nes investicijų rizikos valdymas (fondo keitimas iš labiau rizikingų, kol dalyvis jaunas, į vis konservatyvesnius keičiantis amžiui) būtų patikėtas profesionalams. Ši galimybė svarbi žmonėms, kuriems iki senatvės lieka nedaug laiko, taip pat tiems, kurie mažai domisi situacija investavimo rinkoje ar  menkai ją supranta bei tiems žmonėms, kurie ilgesniam laikui išvyksta iš Lietuvos, o jų sukauptos lėšos lieka iki jų senatvės pensijų fonde.

Kitu siūlomu įstatymo pakeitimu siekiame suteikti visuomenei didesnes galimybes tiksliau vertinti pensijų fondų veiklos rezultatus ir efektyvumą. Siūloma, kad kiekvienas pensijų fondas turėtų palyginamąjį indeksą – pensijų kaupimo bendrovės pasirinktą rodiklį, su kuriuo būtų lyginamas pensijų fondo veiklos rezultatas (investicijų grąža). Jis taip pat turėtų būti įtrauktas į pensijų kaupimo bendrovės veiklos ir finansinės būklės ataskaitą. Pensijų fondo palyginamasis indeksas būtų pasirenkamas atsižvelgiant į fondo investavimo strategiją. Projekto rengėjų teigimu, tokio indekso egzistavimas pagerintų visuomenės švietimą investicijų klausimais bei paskatintų pensijų kaupimo bendroves kuo efektyviau valdyti žmonių kaupiamas lėšas.

Pensijų kaupimo sistemoje gali dalyvauti visi senatvės amžiaus nesulaukę asmenys, kurie apdrausti privalomu pensiniu socialiniu draudimu. Nuo 2003 m., kai prasidėjo pirmasis pensijų kaupimo sutarčių pasirašymo etapas, prie naujos sistemos prisijungė per 780 tūkst. žmonių (apie 62,5 proc. nuo apdraustųjų „Sodroje“).

 
Atgal   Spausdinti  
Atmintinė neapsisprendusiems

Sužinok per 3 minutes
© 2017 Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Sprendimas:
IDAMAS