Svetainės pradžia
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos svetainė Rašykite mums Pensijų sistemos klausimais
eng  |  rus  | 
         
Publikacijos
Naujienos
Statistika
Pensijų fondų taikomi mokesčiai
Pensijų fondų rezultatai
Norminiai aktai
Priežiūros institucijos
Apie skaičiuoklę
Atmintinė neapsisprendusiems
Paieška svetainėje
Klausimai-atsakymai
Pasirinkite klausimų katalogą:

Apie išmokas

 
paklausė: vaclovas
2003-09-23
Pagal šių dienų Lietuvos įstatymus aš turėčiau gauti mokslininko pensiją.Labai norėjau paklausti ar dėl dalyvavimo II-ojoje pensijų reformos pakakopoje mano mokslininko pensija bus atitinkamai mažinama kaip papildima pensijos dalis?
Iš anksto labai ačiū už atsakymą.

Dėl dalyvavimo pensijų kaupimei mažinama tik socialinio draudimo senatvės papildoma dalis ir tik už dalyvavimo laikotarpį.
Visos kitos išmokos (iš “SoDros“, valstybės biužeto ir pan.) dėl Jūsų dalyvavimo pensijų kaupime nebus mažinamos.
Spausdinti
 
paklausė: Vytautas
2003-09-23
Anuiteto išmokos sutartį bus galima pasirašyti su garantija. Kas apspręs garantijos terminą. Ar bus galima pasirašyti anuiteto išmokėjimo sutartį su 30 metų garantiniu laikotarpiu.

Pasirašant anuiteto sutartį reikia turėti omenyje, kad kuo ilgesnis garantuotas laikotarpis, tuo mažesnė išmoka tenka tam laikotarpiui, nes tenka dalinti tą pačią sumą ilgesniam laikotarpiui (vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė+garantuotas laikotarpis).
Spausdinti
 
paklausė: Jurgita
2003-09-23
Ar anuitetas yra paveldimas?

Bazinis anuitetas, arba išmoka mokamas iki  gyvos galvos, nėra paveldimas.
Tačiau draudimo kompanijos be bazinių anuitetų gali pasiūlyti anuitetus, garantuojančius po asmens mirties išmokų mokėjimą dalyvio nurodytam asmeniui anuiteto sutartyje nustatytą laikotarpį. 
Spausdinti
 
paklausė: Audra
2003-09-22
Prašau paaiškinti, kaip suskaičiuoti galutinę pensiją.
Ar reikia pridėti bazinę pensiją? Kokio dydžio dabar
yra bazinė pensija?
Socialinio draudimo pensija susidaro iš dvejų dalių - pagrindinės ir papildomos dalies. Pensijų skaičiuoklė parodo tik papildomą pensijos dalį ir tik už dalyvavimo pensijų kaupime laikotarpį. Be šios dalies į senatvės pensija dar įeis pagrindinė dalis (bazinė pensija) ir papildoma pensijos dalis už laikotarpį iki dalyvavimo pensijų kaupime laikotarpį. Šiuo metu bazinės pensijos dydis yra 152 Lt
Spausdinti
 
paklausė: sergej
2003-09-22
Ar paveldėtojui pinigai bus išmokami iškart ar tik jam išejus į pensija kaip priedas prie pensijos?
Dalyvio sukaupto turto paveldėtojai galės paimti jiems tenkančia turto dalį kaip vienkartinę išmoka nelaukiant senatvės amžiaus.
Spausdinti
 
paklausė: Vytautas
2003-09-22
Ar žmona gaus našlės pensiją mirus vyrui. Ar ji nesumažės.
Teisė į našlių/našlaičių pensiją įgyjama nepriklausomai nuo dalyvavimo pensijų kaupime. Nei invalidumo pensija nei našlių / našlaičių pensija dėl vyro ar žmonos dalyvavimo pensijų kaupime nesumažės.
Spausdinti
 
paklausė: Algimantas
2003-09-22
1.Dalyvaujant pensijų kaupimo sistemoje iki pensijos susikaups N suma. Kokiu principu bus apskaičiuota fondo daliai priklausanti pensijos dalis - ar pagal SODROS naudojamą metodiką, ar pinigai padalinami kažkokiam periodui, ar kitokiu skaičiavimu?
2.Jei mirsiu anksčiau, nei sulauksiu pensijos - ar fonde sukauptą sumą sutuoktinis galės paveldėti? Jei taip, tai ar kaip vienkartinę išmoką, ar galės prijungti prie savo mokamos fondui dalies?
3. Jei mirsiu "pabuvęs" pensijoj tik metus, koks sukauptų pinigų likimas?
Sukaupta suma bus panaudota anuiteto- pensijos iki gyvos galvos- išmokoms. Jų dydis yra apskaičiuojamas pagal statistiškai tikėtiną gyvenimo trukmę. Jeigu asmuo miršta anksčiau negu sudaro anuiteto sutartį sąskaitoje esanti suma paveldima civilinio kodekso nustatyta tvarka. Prijungti prie kitos kaupimo sutarties lėšų negalima. Sudarius standartinio anuiteto sutartį lėšos nėra paveldimos. Standartinio anuiteto sutartis sudaroma išmokoms iki gyvos galvos. Sutartis bus baigta, kaip įvykdyta, nepriklausomai nuo to ar gyvenote 1 mėn., ar 40 m. po sutarties sudarymo.
Spausdinti
 
paklausė: Audrius
2003-09-22
1. Kada bus zinomos gyvybes draudimo bendroviu siulomos salygos isigyti anuiteto polisa: pasirasant sutarti su pensiju fondu, ar sulaukus pensijos. Ar tos salygos gali buti skirtingos skirtingose gyvybes draudimo bendrovese, ar vienodos visose? Ar salygos nustatomos tam tikram periodui, visam laikui, ar yra pastoviai kintamos?
2. Kokios pasekmes laukia sankaupu pensiju fonde, jei ivyktu didelis euro kurso smukimas?
3. Ar nera numatyta galimybe rinktis ne viena, o kelis pensiju fondus, isskaidant rizika?
4. Valdzios pasikeitimo/karo atveju emigravus i uzsieni ar bus galimybe argauti imokas?
Pensijų kaupimo įstatymas numato, kad teisę į pensijų išmoką pensijų kaupimo dalyvis įgyja tik sulaukęs senatvės pensijos amžiaus, todėl ir sąlygos dėl pensijų anuiteto mokėjimo bus aptariamos tik sulaukus šio amžiaus ir pareiškusiam valią dėl pensijų išmokos išmokėjimo.
Pensijų anuiteto mokėjimo sąlygos nebus standartizuotos, pensijų anuiteto kaina priklausys nuo asmens amžiaus, lyties, anuiteto rūšies ir kitų faktorių.
Pagal teisės aktų, reglamentuojančių pensijų kaupimą, nuostatas pensijų kaupimo dalyvis vienu metu galės kaupti valstybinio socialinio draudimo įmokos dalį tik viename pensijų fonde, tačiau teisės aktai numato galimybę pakeisti ir pensijų fondą, ir pensijų kaupimo bendrovę (pirmus trejus metus nuo pirmosios pensijų kaupimo sutarties sudarymo neleidžiama keisti pensijų kaupimo bendrovę).
Asmenims, išvykstantiems nuolat gyventi į kitą valstybę, pensijų fonde šių asmenų sukauptos lėšos neišmokamos, kol jie sukaks senatvės pensijos amžių.

Irmina Judickaitė, Valstybinė draudimo priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos, tel. (8 5) 272 32 76, el. p. irmina.judickaite@vdpt.lt
Spausdinti
 
paklausė: kristina
2003-09-21
Tarkime, aš pasirašiau pensijinės reformos sutartį ne su gyvybės draudimo kompanija, o su banku, t.y. įmone, kuri neužsiima gyvybės draudimo, anuitetų pasirašinėjimo paslaugomis. Jei po 5 metų šis bankas vis dar neteiks gyvybės draudimo paslaugų, o man jau bus suėjęs pensijinis amžius, ar turėsiu papildomai mokėti už anuiteto pasirašymą su kita gyvybės draudimo bendrove? Jei taip, tai kiek man tai kainuotų?
Pagal Pensijų kaupimo įstatymo nuostatas tik gyvybės draudimo įmones gali
vykdyti pensijų anuiteto draudimo veiklą. Anuitetui mokėti bus sudaroma gyvybės draudimo sutartis gyvybės draudimo įmonėje.
Nepriklausomai nuo to, kur bus kaupiamos pensijų įmokos, suėjus senatvės pensijos amžiui anuitetas bus perkamas uz pensijų sąskaitoje sukauptas lėšas. Papildomai primokėti nereikės. Gali būti, kad draudimo įmonės taikys nuolaidas tiems dalyviams, kurie kaupe pensijų lėšas jų įmonėje. Beje, dauguma bankų turi dukterines gyvybės draudimo įmones.
Anuiteto kainos pasakyti, deja, neturime galimybės, kadangi tai labai individualu ir priklauso nuo daugelio faktorių - amžiaus, lyties, nuo to ar jis paveldimas ar ne ir t.t. Anuitetas bus perkamas rinkoje, todėl ir kainas nustatys rinka.
Numatoma, kad Valstybinė draudimo priežiūros tarnyba (toliau - VDPT) netiesiogiai reguliuos paprasto (bazinio) anuiteto kainą, kurią perskaičiuos kiekvienais metais. Bazinio anuiteto skaičiavimo metodiką VDPT patvirtins ne anksčiau, kaip 2004 m.
Spausdinti
 
paklausė: Eglė
2003-09-19
Ar fonde sukauptą sumą išėjus į pensiją bus galima pasiimti visą iš karto.
Galima, tačiau tik išimtinais atvejais:
1. Kai fonde sukaupsite nedaug, t.y. sumą, kuri negarantuoja pusės socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio (t.y. 76 Lt) paprastojo anuiteto (draudimo išmokos be paveldėjimo, mokamos lygiomis dalimis ir nutraukiamo mokėti po dalyvio mirties)
2. Kai apskaičiuotas bazinio anuiteto (draudimo išmokos be paveldėjimo, mokamos lygiomis dalimis ir nutraukiamo mokėti po dalyvio mirties) dydis viršija trigubą socialinio draudimo bazinės pensijos dydį - šiuo atveju galima paimti kaip vienkartinę ar periodinę išmoką tą sukaupto pensijų turto dalį, kuri viršija sumą, reikalingą trigubo socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio anuitetui įsigyti
Spausdinti
 
paklausė: Rita Verseckiene
2003-09-19
Kaip bus apskaiciuojamas bazinis anuitetas pensiju ismokoms? Kur galima rasti sio dydžio apskaiciavimo metodika?
Bazinis anuitetas bus apskaičiuojamas pagal Valstybinės draudimo priežiūros tarnybos prie Finansų ministerijos patvirtintą apskaičiavimo metodiką. Šią metodiką numatoma patvirtinti ateinančių metų pradžioje.
Spausdinti
 
paklausė: Birutė
2003-09-18
Ar dalyvaudama naujoje pensijų kaupimo sistemoje ką nors prarandu is Sodros ismokų- ligos pasalpų ir pan.


Dalyvavimas pensijų kaupime nepalies teisių į kitas socialinio draudimo išmokas. Ligos, motinystės, nedarbo ir kitais įstatymų numatytais atvejais žmogus gaus tokias pačias išmokas, kokias jis gautų nedalyvaudamas pensijų kaupime.

Tačiau pasirinkusiems dalyvavimą pensijų kaupime, „SoDros” senatvės pensija bus apskaičiuojama už du skirtingus laikotarpius. Už laikotarpį iki dalyvavimo pensijų fonde „SoDros” pensija bus apskaičiuojama visa (dalyvavimas pensijų kaupime jos dydžiui neturės įtakos). Už dalyvavimo pensijų kaupime laikotarpį jos papildoma dalis, priklausanti nuo įmokų dydžio, bus apskaičiuojama proporcingai „SoDrai” tenkančioms mažesnėms įmokoms.

Spausdinti
 
paklausė: Paulius
2003-09-18
Atejus pensiniam amziui zmogus uz jo sukaupta kapitala turi pirkti anuiteta prie tam tikru salygu, kurias apibrezia tuometine bazine pensija ir bazinio anuiteto kaina.
Taciau apie perkama anuiteta istatyme pasakyta tik tiek, kad jis turi buti nemazejantis. Daznam dalyviui kiltu naturalus noras pirkti anuiteta su garantuotu ismoku laikotarpiu.
Klausimas: ar galima pirkti kitoki nei bazini anuiteta?

Pensijų kaupimo dalyviui, sulaukusiam senatvės pensijos amžiaus įstatymo nedraudžiama pasirinkti `sudėtingesnį` anuitetą, pavyzdžiui, anuitetas su garantuotu laikotarpiu (t.y. asmeniui mirus, anuiteto sutartyje nurodytam asmeniui tam tikrą laiką bus mokama išmoka), jungtinis anuitetas ir pan.
Spausdinti
 
paklausė: Audrius
2003-09-17
Kas bus jei tapę pensijų kaupimo dalyviu laikinai tapsite bedarbiu ar išvyksite ilgesniam laikui?"
Ar neatsitiks taip, kad aš, turėdamas dar nedidelį įndėlį į kaupiamąjį fondą, netenku darbo, ilgai (ar iš viso) jo nerandu ir mano indėlį "suvalgo" administraciniai mokesčiai? Ačiū.
Pensijų kaupimo įstatymas šiuo atveju jokių išimčių nenustato. Galioja bendras principas - kaupiamosios išmokos mokamos tik sulaukus senatvės
Spausdinti
 
paklausė: Arūnas
2003-09-17
Pensijų sistemos reformos įst. 6 str. 1 dalyje rašoma, kad:
„Dalyviams VSD senatvės pensijų dydis VSDP įstatymo nustatyta tvarka proporcingai mažinamas, atsižvelgiant į pensijų kaupimui skirtą VSD įmokos dalį“. Kadangi VSDP įstatyme yra man nesuprantama painiava, norėčiau tikslaus atsakymo kokiomis proporcijomis mažės SoDros pensija?

Į pensijų fondą bus nukreipiama įmokos dalis (5.5 proc. nuo 2007 m.) nuo tarifo skiriamo papildomai pensijos daliai - 11 proc.( pagrindinei pensijos daliai -10 proc.) Dėl to papildoma pensijos dalis nuo 2004 sumažėtų ~50 proc. Kadangi pirmaisiais kaupimo metais pensijų fondams bus pervedama mažiau, todėl ir Sodros pensijos dalis mažės mažiau.

Skaičiuojant socialinio draudimo senatvės pensijos papildomą dalį už dalyvavimo pensijų kaupime laikotarpį, jos dydis bus mažinamas atsižvelgiant į faktiškai “SoDrai“ tenkančių įmokų tarifą. Socialinio draudimo senatvės pensijos papildomos dalies mažinimo už dalyvavimo kaupime metus koeficientas bus skaičiuojamas taip: c=(Tp-Tk)/Tp.

Tp- papildomos pensijos dalies tarifas( apie 11 proc.- kasmet tvirtinamas Seime),

Tk-kaupimo dalies tarifas - 2,5 (2004m.); 3,5 (2005m.); 4,5 (2006m.); 5,5 (2007m.)

Spausdinti
 
paklausė: Sonata
2003-09-17
Ar dalyvaujant naujojoje pensijų kaupimo sistemoje bus galima anksčiau išeiti į pensiją ir iki pensijinio amžiaus gauti bazinę ar tai dalinę pensiją?
Dalyvaudami pensijų kaupime, teisę į kaupiamąją pensiją įgysite tik sulaukę senatvės pensijos amžiaus.
Kalbant apie išankstinį išėjimą “SoDros” sistemoje, norime atkreipti dėmesį, kad tokios galimybės galiojantys įstatymai nenumato.
Spausdinti
 
paklausė:
2003-09-11
Kas yra anuitetas?

Asmuo, sulaukęs pensijų amžiaus, už savo pensijų fonde sukauptą sumą (įskaitant pelną už investicijas) turės įsigyti pensijų anuiteto polisą gyvybės draudimo įmonėje. Ši įmonė jam mokės išmoką iki gyvos galvos – anuitetą. Asmuo galės laisvai pasirinkti gyvybės draudimo įmonę anuiteto mokėjimui ir įvertinti jos siūlomas sąlygas.
Anuiteto mokėjimo sąlygas bus galima pasirinkti pagal asmens poreikius. Pavyzdžiui: pasirinkti paveldimą anuitetą su sąlyga kad lėšų likutis, nespėtas išmokėti anuiteto gavėjui, po jo mirties bus išmokėtas paveldėtojams ir panašiai.

Spausdinti
 
paklausė:
2003-09-11
Ar išėjus į pensiją galiu pasiimti pinigus vienkartine išmoka iš savo santaupų?

Ne. Išėjus į pensiją jūs galėsite panaudoti savo santaupas ir nusipirkti anuitetą, kuris užtikrins periodines išmokas. Jūs negalite pasiimti savo santaupų tiesiog vienkartine suma, nes antrosios pakopos sistemos tikslas yra užtikrinti pastovų, reguliarų pajamų gavimą senatvės amžiuje. Tačiau yra numatytos išimtys tais atvejais, kai anuitetas yra labai mažas (mažiau nei pusė bazinės pensijos), arba labai didelis (daugiau bei triguba bazinė pensija). Pirmu atveju Jūs galite įsigyti anuitetą arba gauti vienkartinę išmoką, antruoju atveju Jūs galite įsigyti anuitetą visai santaupų sumai arba anuitetui ne mažesniam, kaip trigubas bazinės pensijos dydis, o likusią santaupų sumą gauti vienkartine išmoka

Spausdinti
 
paklausė:
2003-09-11
Ar II pensijų pakopos išmokos bus apmokestinamos?

Ne. Iš II pensijų pakopos mokamos išmokos, kaip ir pensijos, mokamos iš SoDros, pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatas nebus apmokestinamos ir nuo jų nebus skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos.

Spausdinti
<< 1 2 3 4  
Atmintinė neapsisprendusiems

Sužinok per 3 minutes
© 2017 Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Sprendimas:
IDAMAS