Svetainės pradžia
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos svetainė Rašykite mums Pensijų sistemos klausimais
eng  |  rus  | 
         
Publikacijos
Naujienos
Statistika
Pensijų fondų taikomi mokesčiai
Pensijų fondų rezultatai
Norminiai aktai
Priežiūros institucijos
Apie skaičiuoklę
Atmintinė neapsisprendusiems
Paieška svetainėje
2011-06-22  Vyriausybė pritarė siūlymams tobulinti pensijų kaupimo sistemą

2011 m. birželio 22 d. Vyriausybė pritarė siūlymams tobulinti pensijų kaupimo  sistemą ir pateikė Seimui atitinkamus teisės aktų projektus.

Pagrindiniai Pensijų kaupimo įstatymo pakeitimo įstatymo siūlymai :

 

1) atsisakyti apribojimo keisti pensijų kaupimo bendrovę asmenims, kuriems nuo pirmosios pensijų kaupimo sutarties sudarymo praėjo mažiau negu 3 metai (bendrovę būtų galima keisti, jei asmens vardu į pensijų fondą yra pervesta bent viena kaupiamoji įmoka);

Šiuo metu pensijų kaupimo bendrovę galima keisti, jei nuo asmens dalyvavimo pensijų kaupime pradžios yra praėję bent 3 metai. Siūlomu pakeitimu įgyvendinama Valstybės kontrolės rekomendacija.

 

2) mažinti atskaitymus iš turto ir palaipsniui atsisakyti  atskaitymų nuo įmokos:

 konservatyvaus investavimo pensijų fonduose:

maksimalūs atskaitymai nuo turto:

 iki 2016 metų - 0,7 procento,

2016 metais –0,6 procento,

nuo 2017 metų – ne daugiau kaip 0,5 procento

ne konservatyvaus investavimo pensijų fonduose:

maksimalūs atskaitymai nuo turto

 iki 2016 metų - 1 procentas,

 2016 metais –0,9 procento,

nuo 2017 metų – ne daugiau kaip 0,8 procento

 

Maksimalūs atskaitymai nuo įmokos (visuose fonduose) 2012 metais - 2 procentai ir kasmet mažinami po 0,5 procentinio punkto, kol pasieks 0.

 

          Šiuo metu Pensijų kaupimo įstatymo nustatyti maksimalūs atskaitymų dydžiai yra ne daugiau kaip 10 proc. nuo dalyvio vardu pervedamos įmokos į pensijų fondą (realiai rinkoje taikomų atskaitymų nuo įmokos dydis sudaro apie 3 procentus)ir ne daugiau kaip 1 procentas nuo dalyvio sukaupto turto vidutinės metinės vertės. Siūlymu įgyvendinama Valstybės kontrolės rekomendacija pensijų fondų taikomus atskaitymų dydžius labiau susieti su pensijų fondų veiklos rezultatais. 

 

2) aiškiau reglamentuoti pensijų išmokų reguliavimą:

a) Nustatyti galimybę gauti išmokas iš pensijų fondų išankstinių senatvės pensijų gavėjams;

 

Šiuo metu išmokos iš pensijų fondų gali būti mokamos ne anksčiau kaip nuo senatvės pensijos mažiaus sukakties.

 

b) Pakeisti galiojančią išmokų sistemą ir aiškiai reglamentuoti sukauptų lėšų išmokėjimą:

- jei asmens vardu sukauptų lėšų suma yra mažesnė už 30 bazinės pensijos dydžių, šios lėšos asmeniui išmokamos vienkartine išmoka;

- jei asmens sukaupta lėšų suma yra didesnė negu 30 bazinės pensijos dydžių, o apskaičiuotas aktuarinis anuitetas yra mažesnis negu 0,75 bazinės pensijos, mokamos periodinės 0,5 bazinės pensijos dydžio išmokos. Periodinių išmokų mokėjimo laikotarpiu asmens turtas laikomas konservatyvaus investavimo pensijų fonde;

- jei apskaičiuotas aktuarinis anuitetas yra didesnis negu 0,75 bazinės pensijos, bet mažesnis negu 3 bazinės pensijos, asmuo turi prievolę įsigyti pensijų anuitetą.

 

Šiuo metu pensijų anuitetas yra privalomas, jei atsižvelgiant į sukaupto turto dydį apskaičiuotas bazinis anuitetas yra ne mažesnis negu 0,5 bazinės pensijos. Jei sukaupta mažesnė suma, asmens pasirinkimu ji gali būti išmokėta kaip vienkartinė ar periodinė išmoka. 

 

c) Anuiteto įsigijimą asmuo gali nukelti 5 metams ir šiuo laikotarpiu gauti 0,5 bazinės pensijos dydžio periodines išmokas. 

 

Šiuo metu pensijų išmokų išmokėjimas gali būti nukeltas neribotam laikui. Jei asmuo dėl pensijų išmokos nesikreipia iki mirties, sukaupta suma yra paveldima.

 

d) Standartizuoti anuitetų rūšis: fiksuoto dydžio pensijų anuitetas; pensijų anuitetas su garantuojamu laikotarpiu, 2 procentais didėjantis anuitetas.

 

Šiuo metu Pensijų kaupimo įstatymas neapibrėžia anuiteto rūšių. Įstatymu nustatyta vienintelė sąlyga – pensijų anuitetas negali būti mažėjantis. Anuitetų pasiūla priklauso nuo to, kokius produktus siūlo gyvybės draudimo bendrovė.

 

e) Įdiegti centralizuotą užklausų sistemą anuitetams įsigyti, kur pagal asmens pateiktus duomenis (asmens lytis, amžius, sukaupto turto dydis) visos gyvybės draudimo bendrovės pateiktų savo pasiūlymus. Sistemą administruotų „Sodra“.

Šiuo metu, norėdamas palyginti draudimo bendrovių siūlomus anuitetus, asmuo turi pats kreiptis į kiekvieną bendrovę.

 

3) Taip pat projektu siūlomi pakeitimai apima:

reklamos derinimo panaikinimą;

bendrus pensijų fondo turto investavimo principus;

reikalavimus sandoriams dėl grupės produktų;

reikalavimus netaikyti valdymo mokesčio, kai pensijų fondas investuoja į to paties valdytojo kolektyvinio investavimo subjektus ir nuostatas, taikomas atskaitymų grąžinimui;

valiutos keitimo sąnaudų reglamentavimą;

apribojimus investicijoms į tą patį specialųjį kolektyvinio investavimo subjektą (iki 5 proc. pensijų fondo grynųjų aktyvų vertės);

papildomą aiškumą suteikiančios nuostatos, reglamentuojant pensijų kaupimo bendrovės likvidavimą ir bankrotą;

pensijų fondų jungimą reglamentuojančias nuostatas.

 

Jei teisės aktų projektams pritartų Lietuvos Respublikos Seimas, naujieji administravimo atskaitymų dydžiai įsigaliotų nuo 2012 metų, nauja pensijų išmokų sistema pradėtų veikti nuo 2014 metų.

 
Atgal   Spausdinti  
Atmintinė neapsisprendusiems

Sužinok per 3 minutes
© 2017 Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Sprendimas:
IDAMAS