Svetainės pradžia
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos svetainė Rašykite mums Pensijų sistemos klausimais
eng  |  rus  | 
         
Publikacijos
Naujienos
Statistika
Pensijų fondų taikomi mokesčiai
Pensijų fondų rezultatai
Pensijų išmokos
Norminiai aktai
Priežiūros institucijos
Atmintinė neapsisprendusiems
Paieška svetainėje
|  soc dr pensijos

Socialinio draudimo pensijų sistema

Socialinio draudimo senatvės pensijos

Socialinio draudimo senatvės pensijos - svarbiausia socialinės apsaugos senatvėje rūšis.

Socialinio draudimo senatvės pensijas gali gauti asmenys, kai jie tenkina nustatytus amžiaus ir pensijų socialinio draudimo stažo reikalavimus, tai yra:

1) yra sukakę nustatytą senatvės pensijos amžių; 
2) turi minimalų pensijų socialinio draudimo stažą, nustatytą senatvės pensijai (minimalus pensijų draudimo stažas senatvės pensijai gauti – 15 metų).

Detalią informaciją apie senatvės pensijų skyrimą, apskaičiavimą ir mokėjimą galima rasti čia.

Socialinio draudimo netekto darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. - invalidumo) pensijos

Socialinio draudimo netekto darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. - invalidumo) pensijos - svarbiausia socialinės apsaugos rūšis neįgalumo atveju.

Netekto darbingumo pensijos skiriamos asmenims, kurie darbingumo lygio nustatymo dieną turi minimalų pensijų socialinio draudimo stažą netekto darbingumo pensijai gauti. Minimalaus ir būtinojo pensijų draudimo stažo reikalavimai netekto darbingumo pensijai gauti priklauso nuo asmens amžiaus.

Detalią informaciją apie netekto darbingumo pensijų skyrimą, apskaičiavimą ir mokėjimą galima rasti čia.

Socialinio draudimo našlių ir našlaičių pensijos

Socialinio draudimo našlių ir našlaičių pensijos skiriamos mirusiojo (arba nustatyta tvarka pripažinto mirusiu ar nežinia kur esančiu) asmens, drausto pensijų socialiniu draudimu, sutuoktiniui bei vaikams (įvaikiams), jei miręs asmuo buvo įgijęs įstatymo reikalaujamą pensijų socialinio draudimo stažą socialinio draudimo netekto darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. - invalidumo) arba senatvės pensijai gauti.

Detalią  informaciją apie našlių ir našlaičių pensijų skyrimą, apskaičiavimą ir mokėjimą galima rasti čia.  

Išankstinės senatvės pensijos

Nuo 2018 m. sausio 1 d. Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo senatvės pensijų išankstinio mokėjimo įstatymas Nr. IX-1828 neteko galios, o išankstinių senatvės pensijų skyrimą ir mokėjimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. I-549 pakeitimo įstatymas Nr. XII-2512.

Detalią  informaciją apie našlių ir našlaičių pensijų skyrimą, apskaičiavimą ir mokėjimą galima rasti čia.  

Kompensacijos už ypatingas darbo sąlygas

Kompensacijos už ypatingas darbo sąlygas skiriamos asmenims, kuriems iki 1995-01-01 nebuvo paskirta valstybinė socialinio draudimo senatvės ar ištarnauto laiko pensija, Lietuvos Respublikos ar personalinė pensija arba po 1995-01-01-  kitų teisės aktų nustatyta nuolatinė kompensacinė išmoka už ypatingas darbo sąlygas ir kurie dirbo nustatytą laiką ypatingomis darbo sąlygomis.

Atmintinė neapsisprendusiems

Sužinok per 3 minutes
© 2017 Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Sprendimas:
IDAMAS